Ngày 18 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Bộ Nội Vụ đã diễn ra Lễ Ký kế hoạch triển khai hợp tác về ứng dụng công nghệ thông tin giữa Bộ Nội vụ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và ra mắt Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin...