VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại NẠP THẺ NGÀY VÀNG trong ngày 24/03/2017 cho các thuê bao trả trước đang hoạt động (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước/ thuê bao trả trước khôi phục lại số/ thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian khuyến mại).