VinaPhone công bố đã tạm dừng hợp tác không xác định thời hạn với cả 3 đối tác của Sam Media và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh của khách hàng về việc đăng ký các dịch vụ không mong muốn. Đồng thời VinaPhone cũng tuyên bố sẽ quyết liệt xử lý các đối tác vi phạm nhằm...