“Nếu không có được sự hài lòng của khách hàng thì chúng ta sẽ thất bại. Do đó lấy niềm tin của khách hàng sẽ là kim chỉ nam mà Tổng Công ty VNPT VinaPhone cần bám vào trong việc kinh doanh và phát triển”,

Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, ông Phạm Đức Long chỉ đạo tại...