FTTH (Fiber-To-The-Home) là mạng viễn thông băng thông rộng bằng cáp...