Goi quoc te voi cac goi cuoc sieu re IDD 1714 cua VinaPhone

Cap nhat: 29/04/2011 09:43

Sau mot thoi gian nang cap chat luong dich vu, dieu chinh cac goi cuoc bao dam loi toi da cho khach hang, VinaPhone cong bo viec chinh thuc cung cap tro lai Goi cuoc quoc te co thoi luong gioi han - IDD 1714 cho tat ca cac thue bao tra truoc va tra sau tren toan quoc, dap ung su mong doi cua dong dao khach hang. Bat dau tu ngay 1/5/2011, cac thue bao VinaPhone dang ky su dung goi IDD 1714, co the thuc hien cac cuoc goi di quoc te chat luong cao tu may di dong voi muc cuoc re hon ca muc cuoc lien lac trong nuoc.

VinaPhone la mang di dong dau tien o Viet Nam cung cap Goi cuoc quoc te gia re IDD 1714  cho cac thue bao di dong co nhu cau thuong xuyen goi dien ra nuoc ngoai. Cac thue bao VinaPhone khi thuc hien cuoc goi toi 23 quoc gia tren the gioi se duoc huong muc cuoc uu dai “chua tung thay”, giam den 82% so voi muc cuoc goi quoc te thong thuong. Goi cuoc IDD1714 bao gom 2 goi khac nhau: Goi QT1 va Goi QT2. Voi goi QT1, khach hang chi phai tra 199.000 dong cho 272 phut goi trong vong 30 ngay su dung, tinh trung binh, khach hang chi phai chi tra 731,6 dong/1 phut. Voi goi QT2,  khach hang chi phai chi tra 299.000 dong/414 phut goi trong vong 30 ngay, chi tuong duong voi 722,2 dong/1 phut. Muc cuoc lien lac trong goi IDD 1714 cua VinaPhone con re hon ca muc cuoc lien lac trong nuoc.

 

Chi tiet cac goi cuoc IDD 1714 do VinaPhone cung cap:

- Goi QT1: gia cuoc 199.000d (da co VAT); Goi den ca co dinh va di dong cac nuoc: USA, Canada, China, Thailand, Singapore; Thoi luong goi: 272 phut/thang.

- Goi QT2: gia cuoc 299.000d (da co VAT); Goi den ca co dinh va di dong cac nuoc: USA, Canada, China, Thailand, Singapore; Chi goi den co dinh cac nuoc: Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Denmark, France, Germany, Hungary, Ireland, Israel, New Zealand, Spain, Sweden, Switzeland, Taiwan, Thailand, UK, Puerto Rico, Russia; Thoi luong goi: 414 phut/thang.

 

Cac thue bao co the de dang dang ky su dung goi cuoc quoc te gia re 1714 voi phuong thuc don gian: Dang ky: Soan tin “DK” va gui den 1714 va lam theo huong dan cua he thong. Huy: Soan tin “HUY” va gui den 1714; Kiem tra thoi luong cua goi cuoc: Soan tin “TL” gui 1714.

 

De thuc hien cac cuoc goi quoc te trong goi cuoc, khach hang can phai quay so voi ma truy nhap quoc te la 1714 truoc khi quay so dien thoai de phan biet voi cac cuoc goi IDD/VoIP thong thuong:

 

1714 + 00 + CC + N(S)N

 

(Trong do: 1714 la ma truy nhap goi cuoc quoc te 1714; 00 la so mao dau quoc te; CC la ma nuoc goi den; N(S)N la so thue bao).

 

Ong Ho Duc Thang – Pho giam doc cong ty VinaPhone cho biet: La mang di dong lon cua Viet Nam, VinaPhone da hop tac voi cac mang vien thong lon cua nhieu nuoc tren the gioi  nham phat trien cac dich vu vien thong quoc te, dem lai nhieu gia tri gia tang cho khach hang, bao dam cac quyen loi thiet thuc cho cac thue bao. Goi cuoc IDD 1714 cua VinaPhone nham dem lai muc cuoc re, tiet kiem cho cac thue bao co nhieu nhu cau goi dien ra nuoc ngoai  nhu nguoi nuoc ngoai, Viet kieu, nguoi Viet Nam co than nhan tai nuoc ngoai, cac van phong dai dien, cac cong ty nuoc ngoai tai Viet Nam. Dac biet, cac thue bao dang ky su dung goi cuoc IDD 1714 duoc thuc hien cac cuoc goi quoc te voi chat luong cao nhu cac cuoc goi tu cac dich vu dien thoai quoc te truc tiep”.

 

O Viet Nam, VinaPhone la mang di dong di dau trong viec phat trien cac dich vu vien thong quoc te. VinaPhone la mang di dong dau tien thuc hien cac dich vu chuyen vung quoc te (roaming quoc te), cac thue bao cua VinaPhone ra nuoc ngoai co the su dung dich vu chuyen vung quoc te voi 200 mang di dong, tai hon 100 nuoc tren the gioi. VinaPhone cung la mang dau tien cung cap cac dich vu 3G va cho phep cac thue bao VinaPhone co the roaming thuc hien cac dich vu 3G khi ra nuoc ngoai. 

 

Truy cap vao day de biet them thong tin chi tiet ve goi cuoc IDD1714

Tin da dua